Musikeksempler gregoriansk sang

Se tekster nederst på siden

Benedícta tu in muliéribus,

Ave Maria, grátia plena, dóminus tecum:

et benedíctus fructus ventris tui.

V. Ideóque quod nascétur ex te sanctum

vocábitur Fílius Dei.

Benedícta tu in muliéribus,

et benedíctus fructus ventris tui.

Salve Regína, mater misericórdiæ vita dulcédo, et spes nostra, salve.

Ad te clamámus éxules fílii Hevæ.

Ad te suspirámus, geméntes et flentes in hac lacrimárum valle.

Eia ergo advocata nostra, illos tuoa misericórdes óculos ad nos convérte.

Et Jesum benedíctum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium osténde

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Pater noster- Fadervor

Pater noster, qui es in cælis,

sanctificétur nomen tuum.

Advéniat regnum tuum.

Fiat volúntas tuas, sicut in cælo et in terra.

Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie,

et dimítte nobis débita nostra,

sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;

et ne nos indúcas in tentatiónem,

sed líbera nos a malo.

In paradísum dedúcant te ángeli: In tuo

advéntu suscípiant te martýres, et

perdúcant te in civitátem sanctam Ierúsalem.

Ego sum resurréctio et vita:

Qui credit in me,

étiam si mórtuus fúerit, vivet:

Et omnes qui vivit et credit in me

non moriétur in aetérnum

Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig:

Velsignet er du iblandt kvinder,

og velsignet er dit livs frugt.

Den Hellige, som du føder,

skal kaldes Guds Søn.

Hil dig, Dronning, miskundheds moder! Vort liv, vor fryd, vort håb, vær hilset!

Til dig råber vi, Evas landflygtige børn.

Til dig sukker vi sørgende og grædende i denne tårernes dal.

Så vend da, du vor tilflugt, dine medlidende øjne ned til os, og vis os

O gode, o milde, o kære jomfru Maria.

Englene fører dig til paradiset.

Martyrerne kommer dig i møde

og fører dig ind i den hellige by Jerusalem.

Jeg er opstandelsen og livet:

Enhver som tror på mig skal leve

om han end dør.

Og alle som lever og tror på mig

skal i al evighed ikke dø.